Module 2

Meter
Haal de meter
Uitslag
Wacht op uitslag

We starten met dit traject als module 1 voldoende gekend en gegeneraliseerd is.

In module 2 gaat de DAD leren om op bevel het tasje met de meter en de suiker te gaan halen en naar de patiënt te brengen.

Vervolgens gaat de DAD bij de patiënt blijven en wachten tot deze de bloedwaarden getest heeft en de DAD het sein geeft alles ok.

Tijdens deze lessen worden de verworven vaardigheden van module 1 ook verder getraind.